CERTYFIKATY


 

 

EUREPGAP  jest to certyfikowany system dla producentów warzyw i owoców opracowany przez EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group). Początki systemu sięgają 1997 r, kiedy to Grupa Robocza Europejskich Handlowców Świeżymi Produktami Ogrodniczymi postanowiła określić powszechnie uznawane i wspólne wymagania dotyczącej Dobrej Praktyki Rolniczej.
 

Uzyskane certyfikaty EUREPGAP, jest wyrazem troski Firmy HAJDUK o zdrowie konsumentów naszych produktów oraz dbania o środowisko naturalne.

Do EUREPGAP-u należą grupy producenckie, rolnicy indywidualni oraz sieci detaliczne, takie jak: Tesco, Ahold, Grupa Metro, czy producenci środków ochrony roślin i nawozów. Wszyscy oni uczestniczą w opracowywaniu i doskonaleniu standardu GAP (Good Agricultural Practice). System ma zasięg globalny, członkowie EUREPGAP pochodzą z Australii, Afryki, obu Ameryk i Europy.

EUREPGAP jest niezależną organizacją non-profit, zarządzaną demokratycznie o strukturze ponadnarodowej, dzięki czemu jest niezależna. Oparta na partnerstwie i otwarta na szeroką konsultację.


Dokumenty EUREPGAP-u składają się z:

  • Wymagań ogólnych (zawiera instrukcje na temat ubiegania się, uzyskiwania i utrzymywania certyfikatu oraz związane z tym prawa i obowiązki, wraz z aneksami);
  • Punktów Kontrolnych - Kryteriów Zgodności (zawiera wszystkie punkty kontrolne i kryteria zgodności, które muszą być przestrzegane przez ubiegającego się rolnika/ grupę producentów, i które są kontrolowane w celu weryfikacji zgodności. Dokument ten jest podzielony na 14 sekcji i zawiera: Wymagania Podstawowe zaznaczone na czerwono (47 punktów kontrolnych), Wymagania drugorzędne zaznaczone na żółto (98 punktów kontrolnych) oraz Zalecenia (65 punktów kontrolnych) zaznaczone na zielono)
  • Listy kontrolnej (zawiera punkty kontrolne oraz jest narzędziem do sprawdzania i oceny zgodności).


Certyfikat EUREPGAP, jaki posiada Firma HAJDUK potwierdza, że uczestnicząc w międzynarodowym handlu produktami rolnymi, spełniamy wszystkie wymagania tego systemu w zakresie uprawy i obrotu grzybami.

Monitorujemy jakość wszystkich czynników technologicznych mających wpływ na proces uprawy pieczarki oraz składowanie i transport gotowego produktu do naszych klientów.


Certyfikat EUREPGAP, jaki posiada Firma HAJDUK potwierdza, że cała produkcja pieczarek spełnia Zasady Dobrej Praktyki Rolnej. Posiadając cały monitoring produkcyjny od jakości materiału siewnego, poprzez analizy glebowo-chemiczne aż do zbiorów, możemy oferować konsumentom produkt o uznanych na rynkach europejskich walorach jakościowych.

.
frei porno kurtkoy escort