GOSPODARTSWO ROLNE I GORZELNIA

IMG_0143_resize

HAJDUK Gospodarstwo Rolne dysponuje powierzchnią ok. 1300 ha użytków rolnych i własną gorzelnią rolniczą. Bonitacja gleb, warunki klimatyczne oraz fakt dużego zapotrzebowania na "twardą słomę" doprowadziło do specjalizacji w produkcji żyta i pszenżyta

Nasze uprawy rolne

.Słoma pochodząca z tych upraw stanowi rezerwę surowca dla produkcji podłoża. Ziarno jest przetwarzane w Gorzelni na surówkę spirytusową.

W zdecydowanej większości są to grunty orne zlokalizowane na terenie gminy Sława w powiecie wschowskim. 


Posiadamy pełen park nowoczesnych maszyn rolniczych niezbędnych do prowadzenia wszelkich prac polowych.

Gleby naszych pól oprócz zalecanych dawek nawozów, wzbogacane są wykorzystanym podłożem po produkcji pieczarek.


 

.
frei porno kurtkoy escort