CERTYFIKATY


 

 

Global G.A.P

jest to niezależny, międzynarodowy system jakości.
Jego początki sięgają 1997 r. (początkowo pod nazwą EUREPGAP).

Standard ten szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo żywności, szczególnie w zakresie stosowanych środków ochrony roślin i warunków higienicznych.
Ponadto zwraca też uwagę na dbałość o środowisko i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.
     
Konstrukcja Global G.A.P. wymaga udokumentowania całości produkcji  – od zakupu podłoża poprzez uprawę i zbiór aż do wysyłki do odbiorcy.
Należy przy tym wykazać źródła pochodzenia  i jakość wszystkich materiałów użytych w czasie produkcji. Ponadto wymagany jest szereg badań i analiz (wody, grzybów),  gwarantujących między innymi  spełnienie norm pozostałości środków ochrony i  brak zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
     
Sprawdzaniem zgodności ze standardem Global G.A.P. zajmują się niezależne, akredytowane firmy audytowe, co gwarantuje rzetelność kontroli. Podczas audytu sprawdzane są zarówno dokumenty, jak i wszystkie jednostki produkcyjne mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktu.

DOBRE PRAKTYKI PRODUKCYJNE


Standardy jakościowe w produkcji podłoża.

  • Dbając o jakość końcowego produktu, jakim jest podłoże do pieczarek wypracowaliśmy sobie wiele standardów jakościowych na każdym etapie procesu produkcyjnego.
  • Wysoka jakość podłoża to przede wszystkim odpowiednie surowce i odpowiednie ich wymieszanie. Każdy z surowców używanych do produkcji poddany jest ścisłej kontroli i ocenie zarówno organoleptycznej jak i laboratoryjnej. Używamy surowców najlepszej jakości, ponieważ tylko wtedy mamy możliwość utrzymania odpowiedniego standardu naszego podłoża.
  • Dysponując własnym laboratorium monitorujemy parametry kompostu na bardzo wielu etapach produkcji. To daje nam możliwość ciągłego doskonalenia i kontrolowania procesu technologicznego.
  • Kluczem do dobrego podłoża jest także prawidłowe przeprowadzenie procesów pasteryzacji i przerostu. Nowocześnie wyposażone obiekty ułatwiają nadzorowanie procesu i dają możliwość uzyskania pożądanych efektów.
  • Bardzo ważne jest dla nas zachowanie reżimu higienicznego całego zakładu. Wiele już wypracowaliśmy, ale ciągle też doskonalimy procedury utrzymania higieny tak, aby produkt końcowy mógł być wolny od konkurencyjnych i patogenicznych drobnoustrojów.
  • W procesie technologicznym bierze udział bardzo duża ilość specjalistycznych maszyn. Ponieważ także tu stawiamy na jakość pracy, jaką wykonują - większość z nich tworzymy i budujemy samodzielnie - ściśle pod nasze potrzeby.
  • Bardzo cenimy sobie informacje zwrotne o naszych produktach. Nasze pieczarkarnie dają nam bardzo szczegółowe informacje o plonie i jakości grzybów. Wprowadziliśmy system informacji zwrotnej od klientów zewnętrznych, co pozwala nam głębiej przeanalizować dane dotyczące procesu produkcji i znaleźć poziomy, które moglibyśmy polepszać. Zależy nam nie tylko na własnym sukcesie, ale także na sukcesie naszych klientów. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym klientom za otwartość i współpracę w tej kwestii.

Pieczarki - standardy jakości produktu.

Posiadamy certyfikat GLOBAL G.A.P. Jest on efektem działań, jakie podjęliśmy od samego początku na drodze doskonalenia kontroli i jakości pieczarek. 
Grzyby są produktem bardzo wrażliwym i wymagającym, łatwo ulegającym uszkodzeniom mechanicznym. Mając to na uwadze, system kontroli jakości w naszej firmie obejmuje kontrolę na kilku szczególnie ważnych etapach: w czasie zbioru i ważenia produktu, przy przyjęciu na chłodnię oraz przy i podczas transportu grzybów do klienta. Każdy z etapów kontroli ma przypisaną ścisłą procedurę, zgodną z obowiązującym certyfikatem.

.